Polityka prywatności

Informacja o firmie

Strona firmowa oraz serwisy tematyczne i sklep internetowy prowadzony jest przez firmę:

PL-SOFT Sp. z o.o. (Numer KRS 0000593931, NIP: 5842745878, REGON: 363304530) z siedzibą w Sopocie (81-855), Al. Niepodległości 645 B, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN)

Zwaną dalej “PL-SOFT”.

Przeglądając nasze strony akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Firma PL-SOFT szanuje prawo Wszystkich użytkowników do ich prywatności. PL-SOFT jako właściciel, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Cookies (“ciasteczka”)

Użytkowanie strony, którą odwiedzasz oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Pliki cookies (z ang. „ciasteczka”) są to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie), które są odpowiedzialne za poprawę wydajności i szybkości działania (ładowania się) stron www, a także lepsze dopasowywania treści i reklam oraz zbierania anonimowych statystyk (np. na temat regionu, z których pochodzą Użytkownicy, czy czasu przeglądania stron).

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest PL-SOFT.

Pliki cookie mogą zostać umieszczone w przeglądarce internetowej tylko, jeśli przeglądarka to umożliwia. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, iż poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalność oferowaną przez stronę internetową, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

Korzystamy z plików cookies w celach:

 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie logować się (jeżeli serwis tego wymaga);
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych rozwiązań;
 • prezentacji spersonalizowanych reklam i ankiet.

Wykorzystujemy „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania ze strony internetowej (jeżeli serwis tego wymaga) lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies” stałe przechowywane są przez określony czas, który definiowany jest parametrem zawartym w pliku „cookies” – Użytkownik ma możliwość ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika odwiedzającego stronę internetową.

Bezpieczeństwo

Przy podawaniu danych osobowych oraz transakcjach w naszym sklepie internetowym wykorzystujemy bezpieczne mechanizmy ochrony przekazywania danych oparte na protokole transmisji SSL (Secure Socket Layer). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu.

Przetwarzanie danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych (“Administratorem”) jest: PL-SOFT.

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod:

 • adresem poczty e-mail: plsoft@plsoft.pl oraz
 • listownie pod adresem PL-SOFT.

3. Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b).
 • niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze , m.in. ze względu na okres przechowywania dokumentacji podatkowej, na wezwanie organów państwowych odpowiedzialnych za obronność, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości itp. (art. 6 ust. 1 pkt c)
 • przesyłania drogą elektroniczną informacji marketingowej dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług w formie newslettera
  (art. 6 ust. 1 pkt a).

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych z prawem.

5. Odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy Administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne, kurierskie, płatnicze, zarządcze, księgowe, prawne i marketingowe (przekazujemy tylko adres e-mail).

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych.

6. Państwa dane przechowujemy: do momentu wycofania Państwa zgody na ich przetwarzanie.

7. Macie Państwo prawo:

 • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • dodatkowo w zakresie przesyłania drogą elektroniczną informacji marketingowej dotyczących oferowanych przez Administratora produktów i usług w formie newslettera mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Ponadto informujemy, że:

 • podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność jej zrealizowania.
 • Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w formie profilowania.