Pomoc – E-recepta/E-skierowanie – podłączanie certyfikatu ZUS

E-recepta

W pierwszej kolejności należy wygenerowany certyfikat zapisać na dysku twardym komputera np. na Pulpicie.

Uruchamiamy program Wystawianie recept (E-recepta/E-skierowanie) i wybieramy domyślny profil lekarza, dla którego chcemy zmienić certyfikat.

Wybieramy przycisk: Edytuj profil

Z zakładki: E-recepta wybierz zakładkę: Certyfikaty a następnie w wierszu Certyfikat Użytk. kliknij ikonę otwarcia okna przeglądania plików komputera.

Znajdź lokalizację, gdzie zapisany jest nowy plik certyfikatu ZUS (w naszym przykładzie na Pulpicie) i po jego zaznaczeniu wybierz przycisk: Otwórz.

W przypadku, gdy zmianie uległo też hasło dla dodawanego certyfikatu to należy je zmienić.

Użyj teraz przycisku: Sprawdź certyfikaty, aby sprawdzić, czy nowy certyfikat jest przedłużony (standardowo jest wydawany na okres 5 lat).

Następnie wybierz przycisk: Zapisz.