Gabinet Lekarski

185,00 600,00 

Gabinet lekarski to program przeznaczony do ewidencji danych
o przeprowadzonych badaniach lekarskich (wizytach) pacjentów. Od użytkownika wymagana jest jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera. Program stanowi idealne rozwiązanie dla gabinetów prywatnych różnej specjalizacji, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba komputerowej ewidencji danych o pacjencie i jego wizytach. Aplikacja współpracuje z systemem EWUŚ oraz umożliwia nadruk na gotowych blankietach recept lekarskich.

Wyczyść

Gabinet lekarski to program przeznaczony do ewidencji danych o przeprowadzonych badaniach lekarskich (wizytach) pacjentów. Od użytkownika wymagana jest jedynie podstawowa znajomość obsługi komputera. Program stanowi idealne rozwiązanie dla gabinetów prywatnych różnej specjalizacji, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba komputerowej ewidencji danych o pacjencie i jego wizytach.

Wybrane funkcje programu:

PEŁNA INTEGRACJA Z SYSTEMEM EWUŚ, z tym m.in.:

 • Sprawdzanie statusu Ubezpieczonych.
 • Zapis plików potwierdzeń z systemu E-WUŚ.

DEFINIOWANIE WIELU STANOWISK PRACY – SPECJALNOŚCI:

 • Samodzielnie definiujesz swoje stanowisko pracy.
 • Stanowisk może być wiele.
 • Dla każdego stanowiska możesz określić tygodniowy grafik pracy.
 • Dostęp do wybranego stanowiska możesz zabezpieczyć hasłem.

TWORZENIE TERMINARZA PRZYJĘĆ – GRAFIKU REJESTRACJI:

 • Jedno kliknięcie w listę stanowisk wyświetla grafik wskazanego gabinetu.
 • Wyróżnienie dni świątecznych lub wolnych od pracy.
 • Prezentacja grafiku rejestracji na 3, 4, 5, 6, 7, 14, 30 i 40 dni od wskazanej daty.
 • Współpraca terminarza ze wspólną bazą pacjentów.
 • Czytelny podgląd rejestracji.
 • Intuicyjny formularz pozwalający na prezentację i edycję danych o rejestracji za pomocą jednego kliknięcia.
 • Ewidencja kosztów wizyty.
 • Wybór nazwy usługi (badania) ze słownika, który samodzielnie definiujesz;
 • Możliwość rejestracji internetowej (więcej na stronie: www.terminwizyty.pl).

TWORZENIE KARTY PACJENTA:

 • Jedna, wspólna baza pacjentów dla wszystkich zdefiniowanych stanowisk.
 • Rejestracja tylko niezbędnych danych – jedynym wymaganym polem jest nazwisko – pozostałe dane pacjenta są opcjonalne.
 • Możliwość automatycznego nadawania unikalnego numeru karty.

EWIDENCJA BADAŃ – WIZYT:

 • Samodzielne przygotowanie szablonów opisujacych wizyty.
 • Dostepne szablony predefiniowane (m.in. położniczo – ginekologiczny).
 • Pełna historia przebiegu badań – prezentacja wszystkich wizyt u wszystkich specjalistów dla jednego pacjenta.
 • Pobieranie danych pacjenta z rejestracji lub jego bezpośrednie wprowadzenie.
 • Ewidencja opisu wizyty, zaleceń oraz danych do recepty.
 • Wydruk zaleceń.
 • Wydruk kart pacjenta z informacją o dacie i przebiegu wizytach.
 • Rejestr zwolnień lekarskich.
 • Nadruk na receptach.

EWIDENCJA ZDJĘĆ, MULTIMEDIÓW DLA KAŻDEJ Z WIZYT:

 • Ewidencja wielu plików multimedialnych dla wizyty pacjenta (dodasz m.in. zdjęcia, obrazy, filmy, dokumenty, scany).
 • Podgląd zaewidencjonowanych plików multimedialnych za pomocą domyślnej przeglądarki.
 • Drukowanie opisu badania z możliwością umieszczenia zdjęć z przebiegu leczenia.

OBSŁUGA ROZPOZNAŃ ICD-10:

 • Tworzenie własnego słownika rozpoznań zgodnego ze strukturą specyfikacji ICD-10.
 • Możliwość autoamtycznego pobierania rozpoznań do bazy słownikowej z zasobów internetowych.

NADRUK RECEPT:

 •     Nadruk na gotowych receptach.
 •     Możliwośc wyboru kodu uprawnień.

TWORZENIE PRAKTYCZNYCH DOKUMENTÓW m.in:

 • Zgody na wykonanie zabiegu.
 • Zaświadczeń lekarskich.
 • Listownika (papieru firmowego).
 • Skierowanie do szpitala.
 • Skierowanie do pracowni specjalistycznej.
 • Skierowanie do pracowni diagnostycznej.
 • Skierowanie na badanie TK, RM.
 • Informacji dla lekarza kierującego.

GENEROWANIE PRAKTYCZNYCH ZESTAWIEŃ:

 • Dzienne, miesięczne i globalne zestawienie wizyt obejmujące m.in. sumaryczny koszt (przychody) wizyt pacjentów.
 • Wydruk wszystkich zleconych badań dla poszczególnych pacjentów.
 • Wydruk grafiku rezerwacji dla poszczególnych stanowisk.

ADMINISTRACJA, PRACA W SIECI, PRACA NA PENDRIVE:

 • Prosta i intuicyjna administracja programem.
 • Tworzenie kopii danych i przywracania danych z archiwum.
 • Możliwość zabezpieczenia pliku danych hasłem.
 • Możliwość pracy sieciowej (jednocześnie na wielu stanowiskach).
 • Możliwość pracy z rejestracją.
 • Możliwość pracy na urządzeniach przenośnych PENDRIVE /dostępna jest oddzielna wersja aplikacji na pendrive/.

DOSTĘPNE WERSJE:

 • System operacyjny Windows®
 • Wersja pudełkowa BOX (CD, papierowa licencja)
 • WERSJA MOBILNA na pendrive (instalacja na pendrive, program oraz baza uruchamiana jest bezpośrednio z pendrive, nie wymaga instalacji na komputerze)
 • Wersja elektroniczna – dostawa kluczy aktywacyjnych na e-mail

INTEGRACJE: