Dostęp do „starych” plików instalacyjnych aplikacji?

Nie udostępniamy „starych” wydań aplikacji („starych” instalatorów).

Pamiętaj, że mając ważne wsparcie aktualizacyjne i techniczne możesz skorzystać z przypomnienia swojego klucza aktywacyjnego oraz zawsze masz dostęp do najnowszej wersji programu. Wystarczy skontaktować się z nami w celu uzyskania powyższych danych drogą e-mail: plsoft@plsoft.pl

Kto ma prawo kupić wsparcie aktualizacyjne i techniczne?

Wsparcie aktualizacyjne i techniczne programu może kupić ten Użytkownik, który wcześniej zakupił nową licencję aplikacji. Tym samym jeżeli wcześniej nie kupowałeś licencji naszego programu musisz w pierwszej kolejności ją zakupić (nową licencję).

Pamiętaj o tym, że przez okres 6 miesięcy wraz z zakupem nowej licencji otrzymasz także dostęp do wsparcia aktualizacyjnego i technicznego.

Korzyści zakupu wsparcia aktualizacyjnego i technicznego.

Kupując wsparcie aktualizacyjne i techniczne możesz otrzymywać aktualizacje do swojego programu przez cały okres zakupionego wsparcia.

Możesz również korzystać z naszej pomocy technicznej, możliwości odzyskania klucza aktywacyjnego lub też dostępu do najnowszego pliku instalacyjnego programu.

Nie wymagamy ciągłości w zakupie wsparcia aktualizacyjnego i technicznego. Przykładowo jeżeli kupiłeś licencję programu 3 lata temu i nie wznawiałeś dla niego wsparcia, wystarczy je zakupić teraz, aby mieć najnowszą wersję programu oraz dodatkowo jego uaktualnienia i pomoc techniczną.

Wraz z zakupem wsparcia otrzymujesz najnowsze wydanie programu plus dodatkowo wsparcie techniczne, w tym pobieranie jego uaktualnień.

Licencja a wsparcie aktualizacyjne.

Wszystkie licencje naszych programów są dożywotnie (bezterminowe). Licencja jest dla jednego Użytkownika (osoby, która zakupiła licencję) z możliwością instalacji na jednym komputerze (lub jednym nośniku w przypadku wersji portable). Licencji nie można przekazywać lub też zbywać w żaden sposób. Jedynym właścicielem licencji jest jej nabywca.

Dożywotnia licencja oznacza wieczne prawo do użytkowania zakupionej wersji programu przez jego Nabywcę (np. wersji 2.15).

Wraz z zakupem licencji programu Nabywca otrzymuje wsparcie aktualizacyjne i techniczne na okres 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy program będzie działał dalej, ale bez możliwości uzyskania aktualizacji oraz pomocy technicznej.

Zakup wsparcia technicznego i subskrypcji aktualizacji (po okresie jego ważności) daje Użytkownikowi prawo do pobierania i instalowania najnowszych wydań programu oraz do wsparcia technicznego w zakresie używanej przez niego aplikacji.

Czym jest produkt cyfrowy?

Produkt cyfrowy – wszystkie licencje sprzedawane w sklepie firmowym plsoft.pl udostępniane są w postaci elektronicznej tj. po zaksięgowaniu płatności, na adres e-mail Zamawiającego wysyłany jest klucz aktywacyjny oraz link do pobrania instalatora programu. W przypadku, gdy Zamawiający wcześniej zainstalował już wersję demonstracyjną aplikacji nie ma potrzeby ponownej instalacji zakupionego programu. W takim przypadku wystarczy aktywować aplikację przesłanym kluczem aktywacyjnym.

Przed instalacją programu zalecamy zarchiwizowanie pobranego pliku instalacyjnego oprogramowania wraz z jego kluczem aktywacyjnym.

Czym różni się wersja stacjonarna programu od „portable”?

Część aplikacji sprzedawanych jest w wersji stacjonarnej i/lub dodatkowo w wersji „portable”

Wersja stacjonarna – zakup takiej licencji związany jest z instalacją oprogramowania na komputerze (PC, laptop, notebook). Oznacza to, że korzystanie z danego programu wymaga jego uruchomienia z tego komputera.

Wersja portable – licencja w takiej wersji nie wymaga instalacji na komputerze. Zakupując taką wersję licencji Użytkownik otrzymuje link do pobrania skompresowanego folderu, który po rozpakowaniu należy skopiować na nośnik pamięci typu: pendrive, dysk USB itp. Do działania danej aplikacji wystarczy wtedy dostęp do dowolnego komputera z systemem Windows. Program uruchamiany jest z nośnika pamięci. Tam też znajdują się wszystkie dane związane z aplikacją.

Na jakim systemie działają nasze programy?

Wszystkie nasza aplikacje działają w środowisku Windows (zalecamy najnowsze wydanie). W przypadku starszych wersji systemu Windows przed zakupem licencji zalecamy zainstalowanie wersji demonstracyjnej programu celem sprawdzenia jego działania.

Nie mamy osobnych aplikacji na platformę iOS. Istnieje jednak możliwość pracy naszych aplikacji na komputerach MAC przy wcześniejszej instalacji oprogramowania Parallels lub zainstalowania systemu Windows przy użyciu Asystenta Boot Camp.