Drzewo Krewnych

110,00 170,00 

Drzewo krewnych to polska aplikacja pozwalająca na przygotowanie oraz wydruk drzewa pokrewieństwa wybranej osoby (probanta) z krewnymi: w linii prostej (przodkami i potomkami) i w liniach bocznych (pochodzących od wspólnego przodka), ale także dodatkowo z jego powinowatymi (krewnymi małżonka).

Wydruk generowany jest automatycznie na podstawie danych, których źródłem jest: program Drzewo genealogiczne (plik w formacie *.dg) lub aplikacje genealogiczne umożliwiające eksport danych do formatu gedcom (plik w formacie *.ged).

Efektem finalnym przygotowanej wizualizacji jest plik wydruku w standardzie PDF który można:
 • przeglądać na ekranie monitora,
 • przesłać jako załącznik w wiadomości e-mail innym członkom rodziny,
 • zlecić bezpośrednio z aplikacji do wydruku na ploterze w formacie wielkoformatowym z dostawą do domu!
Otrzymany wydruk może stanowić atrakcyjną oprawę graficzną każdej uroczystości rodzinnej, zjazdu rodzinnego, ale także wyjątkowy i oryginalny prezent dla każdego członka rodziny.

 

Wyczyść

„Tylko ci są krewnymi, którzy myślą tak samo jak my, wierzą w to samo, co my. Mogą być nimi ludzie, których nigdy nie widzieliśmy, z innych krajów i odmiennej rasy.” (Prentice Mulford)

Drzewo krewnych
Drzewo krewnych
Drzewo krewnych
Drzewo krewnych
Drzewo krewnych
Drzewo krewnych

Program Drzewo krewnych zaprojektowano z myślą o przygotowaniu wydruku drzewa w formacie wielkoformatowym na ploterze z możliwością zlecenia takiego wydruku bezpośrednio do domu. Dzięki temu Użytkownik może bezpośrednio z programu Drzewo krewnych przygotować drzewo i zamówić jego wydruk na ploterze. Aplikacja wczytuje dane z dwóch podstawowych źródeł:

 • programu Drzewo genealogiczne – danych w formacie *.dg;
 • innych międzynarodowych programów genealogicznych – danych w formacie *.ged (gedcom).

Dzięki programowi Drzewo krewnych każdy genealog rodzinny pracujący na praktycznie dowolnej aplikacji genealogicznej może już dzisiaj wzbogacić swój zbiór opracowań o nową pozycję, o wydruk drzewa w formacie wielkoformatowym.

Film instruktażowy

W poradniku pokazano jak zainstalować program Drzewo krewnych, tworzyć wydruki z aplikacji oraz zlecać przygotowane opracowania do wydruku na ploterze.

Poradnik filmowy

Korzystasz z aplikacji genealogicznej pracującej na danych w formacie gedcom lub masz dane swojej rodziny w tym formacie?

Zobacz jak można wczytać dane z formatu gedcom do aplikacji Drzewo krewnych i przygotować drzewo swoich krewnych, które potem zlecisz do wydruku na ploterze.

Poradnik filmowy

Chcesz ograniczyć ilość wyświetlanych pokoleń przodków i/lub potomków w drzewie krewnych? Zapoznaj się z tym poradnikiem filmowym.

Metryka wydruku

Do każdego wydruku drzewa można automatycznie dołączyć metrykę, która może zawierać:

 • tytuł drzewa;
 • podtytuł drzewa;
 • zdjęcie (np. herbu rodowego);
 • dane statystyczne zawarte na wydruku (np. liczbę osób, zakres dat prezentowanych danych, dane najstarszej osoby itp.);
 • datę sporządzenia wydruku;
 • rozmiar publikacji;
 • dane autora.

Metryka ta będzie drukowana na początku drzewa i jej zawartość może być w pełni konfigurowalna przez Użytkownika.

Drzewo krewnych - metryka wydruku
Drzewo krewnych – metryka wydruku
Drzewo krewnych - typy drzew
Drzewo krewnych – typy drzew

Typy przygotowywanych drzew

Użytkownik może wybierać spośród kilku typów zobrazowania widoków, w tym drzewa:

 • przodków;
 • przodków wraz z rodzeństwem probanta;
 • potomków;
 • przodków i potomków;
 • przodków i potomków wraz z rodzeństwem probanta;
 • krewnych;
 • krewnych i powinowatych.

Personalizacja wydruku

Program posiada szeroki zakres personalizacji przygotowywanego wydruku w zakresie zmian m.in.:

 • rodzaju, kolorystyki i wielkości czcionek;
 • zakresu prezentowanych danych;
 • sposobu wyświetlania danych (kolorystyka ramek dla kobiet, mężczyzn oraz opisu związku, rodzaju i parametrów linii oraz zdjęć itp.);
 • wymiarów końcowego wydruku:
  • do faktycznego rozmiaru;
  • dopasowania do najbliższej obsługiwanej rolki;
  • skalowania do rolki o wysokości 42 cm;
  • skalowania do rolki o wysokości 61 cm;
  • skalowania do rolki o wysokości 91,4 cm.
Drzewo krewnych - parametryzacja wydruku
Drzewo krewnych – parametryzacja wydruku
Drzewo krewnych - zlecenie wydruku
Drzewo krewnych – zlecenie wydruku

Zlecenie wydruku na ploterze

Bezpośrednio z programu Drzewo krewnych można zlecić do wydruku na ploterze wykonany projekt Twojego drzewa z dostawą do domu!

Otrzymasz automatyczną wycenę swojego wydruku z uwzględnieniem jego szerokości oraz kosztów wysyłki. Każdy wydruk z plotera pakowany jest do ochronnej kartonowej tuby, którą można wykorzystać do bezpiecznego przechowywania i transportu wydrukowanego drzewa.

Dodatkowo w celu ułatwienia zamówienia wydruku, całość procesu została zintegrowana z naszym sklepem internetowym, w którym będziesz miał możliwość wyboru sposobu płatności i danych do dostawy zamówionego wydruku.

Wymagania systemowe:

 • system operacyjny Windows (zalecamy system Windows 8 i wyższy). Przed zamówieniem licencji zalecamy pobranie i uruchomienie wersji demonstracyjnej programu Drzewo krewnych;
 • do prawidłowego działania programu Drzewo krewnych wymagane jest pobranie na dysk twardy komputera bibliotek pakietu oprogramowania GraphViz opartego na darmowej licencji CPL i służących do wizualizacji grafów. Pobranie tych elementów odbędzie się automatycznie i jednorazowo po pierwszym uruchomieniu aplikacji Drzewo krewnych (wymagane jest wtedy połączenie internetowe);
 • do przeglądania plików PDF zalecamy darmowy program Adobe Reader;
 • ograniczenia wersji demonstracyjnej:
  • czas pracy do 30 dni;
  • zablokowana opcja wydruku z pliku PDF (można przeglądać na ekranie monitora);
  • wydruk opatrzony jest napisem: Wersja demonstracyjna.